Friss hírek

Népszerű

Köszöntjük Kisvarsány honlapján!

Kisvarsányi Hírmondó Újság

Legfrissebb száma letölthető innen:

Kisvarsányi Hírmondó Újság

Módosítás: (2013. október 04. péntek, 16:25)

 

Savanyított káposzta

Az Önkormányzat a földeken megtermelt káposztából már 100 mázsát adott el, ennek egy része a kisvarsányi káposztasavanyító üzembe került, ahol feldolgozták. Az üzem 4 helyi lakost foglalkoztat, ezzel is segítve településünk fejlődését. Az eladásra kész termékeket megtekinthetik a galériában.

Módosítás: (2013. október 22. kedd, 22:05)

 

Földhivatali tájékoztató

Az alábbi linken megtekinthető.

Földhivatali tájékoztató

Módosítás: (2013. július 19. péntek, 07:38)

 

Mezőgazdasági munkaprogram

2013.03.15-ével indult el egy mezőgazdasági munkaprogram,

melyhez hasonló ezelőtt még nem volt településünkön. Ennek keretében

8 főt 8 órában foglalkoztatunk. Feladatuk, hogy hagymát és káposztát

termesszenek. Ez egy 2 ha-os területen történik, mely az Önkormányzat

tulajdona. Nekik 2013.11.15-ig tudunk folyamatos munkát és fizetést biztosítani.

A hagyma felszedésére augusztus elején került sor. Ennek egy része már

eladásra került. A káposzta betakarítását szeptember közepén végezték

el a munkások. A felszedett káposztát a kisvarsányi káposztasavanyító

üzem folyamatosan veszi át, - eddig 33 mázsát –, amelyből az Önkormányzatnak

140000 Ft bevétele származott. 

A Nemzet Agrárgazdasági Kamara közzétett egy felhívást, ami letölthető innen!

Felhívás

Módosítás: (2013. október 04. péntek, 16:55)

 

Emléktábla

 

Eredeti méretben letölthető innen:

Emléktábla

Módosítás: (2013. október 04. péntek, 16:59)

 

Felhívás

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a Kisvarsány területén található Baromfiteleppel kapcsolatban gondjuk van, panasszal szeretnének élni ellene, az alábbi dokumentumot kinyomtatva, kitöltve juttassák el a Baromfitelepre, vagy Kisvarsány Község Önkormányzatához.

Nyomtatvány

Módosítás: (2017. február 23. csütörtök, 21:31)

 

2. nyomvonal - árvízvédelmi töltés

Községünk különösen árvízveszélyes területen fekszik. Kisvarsány ófalui része a maga 50 ingatlanával és a műemlék református templommal együtt az I. rendű védvonal menti hullámtérbe, egy nyári gát által védett területre esik, ami nem biztosít elegendő védelmet. A fentiek alapján döntött Kisvarsány képviselőtestülete az árvízvédelmi beruházás megvalósítása mellett.

A második fordulós pályázat elnyerésével a KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0005 azonosító számú Kisvarsány árvízvédelme 2. forduló elnevezésű projekt támogatási szerződésének aláírására 2012.09.21.-én kerül sor. Ennek első számú módosítása 2013.04.25.-én lépett hatályba. A módosítás legfőbb oka az V. nyomvonalról való áttérés a II. nyomvonalra.

A tervezett árvízvédelmi töltés
leágazik a meglévő elsőrendű árvízvédelmi töltésből, nyomvonala Kisvarsány-Ófalut északról és délről elkerülve halad, majd csatlakozik a meglévő elsőrendű árvízvédelmi töltéshez.

A tervezett nyomvonal keresztezi a Hosszú-tói csatornát, a meglévő földutat és a Hídéri-Paptavi csatornát.

A tervezett árvízvédelmi töltés
1963,5 m lesz, amit 2 db kettős elzárású csőzsilip, és egy 101 m hosszú földút keresztez.

Az Önkormányzat a minél hamarabbi építés érdekében már ebben az évben megegyezett a földek ottani tulajdonosaival az adott földterület megvásárlásával kapcsolatban. A földterületek megvétele minden esetben sikeresen zajlott. A projekt megvalósulásának tervezett időpontja 2014. december 30, és teljes értéke 896.403.775 Ft. Ez az összeg 100%-ban államilag támogatott.

A projekt közvetlen célcsoportja Kisvarsány Ófalu részének 103 állandó lakója. Közvetetten a projekt megvalósulása esetén részesül az eredményekből községünk lakossága, a társadalmi-gazdasági eredményeket tekintve a Vásárosnaményi Kistérség, kiterjesztve az Észak-Magyarországi régióra is. Emellett a projekt által bevédett terület községünk területi fejlődésének szinte egyetlen lehetséges iránya.

.

Módosítás: (2013. szeptember 09. hétfő, 20:50)