Friss hírek

Népszerű

Köszöntjük Kisvarsány honlapján!

Emléktábla

 

Eredeti méretben letölthető innen:

Emléktábla

Módosítás: (2013. október 04. péntek, 16:59)

 

2. nyomvonal - árvízvédelmi töltés

Községünk különösen árvízveszélyes területen fekszik. Kisvarsány ófalui része a maga 50 ingatlanával és a műemlék református templommal együtt az I. rendű védvonal menti hullámtérbe, egy nyári gát által védett területre esik, ami nem biztosít elegendő védelmet. A fentiek alapján döntött Kisvarsány képviselőtestülete az árvízvédelmi beruházás megvalósítása mellett.

A második fordulós pályázat elnyerésével a KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0005 azonosító számú Kisvarsány árvízvédelme 2. forduló elnevezésű projekt támogatási szerződésének aláírására 2012.09.21.-én kerül sor. Ennek első számú módosítása 2013.04.25.-én lépett hatályba. A módosítás legfőbb oka az V. nyomvonalról való áttérés a II. nyomvonalra.

A tervezett árvízvédelmi töltés
leágazik a meglévő elsőrendű árvízvédelmi töltésből, nyomvonala Kisvarsány-Ófalut északról és délről elkerülve halad, majd csatlakozik a meglévő elsőrendű árvízvédelmi töltéshez.

A tervezett nyomvonal keresztezi a Hosszú-tói csatornát, a meglévő földutat és a Hídéri-Paptavi csatornát.

A tervezett árvízvédelmi töltés
1963,5 m lesz, amit 2 db kettős elzárású csőzsilip, és egy 101 m hosszú földút keresztez.

Az Önkormányzat a minél hamarabbi építés érdekében már ebben az évben megegyezett a földek ottani tulajdonosaival az adott földterület megvásárlásával kapcsolatban. A földterületek megvétele minden esetben sikeresen zajlott. A projekt megvalósulásának tervezett időpontja 2014. december 30, és teljes értéke 896.403.775 Ft. Ez az összeg 100%-ban államilag támogatott.

A projekt közvetlen célcsoportja Kisvarsány Ófalu részének 103 állandó lakója. Közvetetten a projekt megvalósulása esetén részesül az eredményekből községünk lakossága, a társadalmi-gazdasági eredményeket tekintve a Vásárosnaményi Kistérség, kiterjesztve az Észak-Magyarországi régióra is. Emellett a projekt által bevédett terület községünk területi fejlődésének szinte egyetlen lehetséges iránya.

.

Módosítás: (2013. szeptember 09. hétfő, 20:50)

 

Szolgáltatások

Kisvarsány község képviselőtestülete határozata alapján önkormányzatunk a következő szolgáltatást végzi.

 
Szállítást : A település közigazgatási határán, bel- és külterületről szállítási költség
                  kisvarsányi lakosok részére                1500.- Ft / fuvar 
 
                  Máshonnan vagy máshova való szállítás vagy nem Kisvarsány település
                  lakosai részére.                                4000.- Ft / üzemóra
 
Fűkaszálás: 1 tank benzin, géppel való kaszálása 1500.- Ft 
 
Fa fűrészelés: 1 tank benzin, géppel való fa összevágása 1700.- Ft
 
 
A szolgáltatás igénybevétele csak akkor lehetséges, az önkormányzatnak nincs szüksége a gépekre, és az önkormányzat munkaerőt is tud biztosítani a munka elvégzésére!
 
Igényeket az önkormányzatnál személyesen vagy telefonon 45 / 481 – 305 számon lehet leadni!
 
                                                                                                  Tiba Péter
                                                                                                polgármester
 

Módosítás: (2013. szeptember 10. kedd, 21:21)

 

Hagymadugványozás

Községünkben a mezőgazdasági munkaprogram keretében elindult a hagymadugványozás, melyhez hasonló ezelőtt még nem volt településünkön. Ez egy 2 ha-os területen történik, mely az Önkormányzat tulajdona. Az ott dolgozó munkásoknak 2013.03.15-2013.11.15-ig tudunk folyamatos munkát biztosítani.

Képek a Galériában megtekinthetők.

Módosítás: (2013. április 24. szerda, 21:56)

 

Digitális átállás

A Digitális átállásról szóló tájékoztató letölthető innen:

Digitális átállás

 

Méhek védelme

FELHÍVÁS!
 
 Méhek védelme!
 
A méhek védelmében a virágzó növényállomány növényvédő-szer kezelését a méhek védelmét biztosító technológia alkalmazásával kell végezni.
A 43/2010. (IV.23.) F.V.M. rendelet 15§ (1) bekezdése szerint:
 
” 15. § (1) Gazdasági növények kezelése a virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban (virágzásban) méhekre kifejezetten veszélyes vagy kifejezetten kockázatos növényvédő szerrel tilos. A tilalom a virágzás idején kívül is érvényes, ha a táblát vagy annak környékét tömegesen virágzó mézelő növények borítják, vagy ha a gazdasági növényt a méhek egyéb okból látogatják.
(2) A gazdasági növényt a virágzása vagy az (1) bekezdésben foglaltak időtartama alatt valamely károsító ellen nem jelölésköteles vagy méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szerrel lehet kezelni.
(3) Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása – amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata lehetővé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 23 óráig tarthat (ezen eljárás a továbbiakban: méhkímélő technológia).”
 
A hatósági, szúrópróbaszerű ellenőrzések során a fenti rendelkezések megszegése, növényvédelmi bírság kiszabásával járnak! 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

 

 

Közmunkaprogram 2013

Közmunkaprogram részletei letölthetők innen.