Árvízvédelem

 


 
ÖNKORMÁNYZATI ÁRVÍZVÉDELMI
FEJLESZTÉSEK KISVARSÁNYBAN
KEOP - 2009 - 7.2.1.2.
A pályázó önkormányzat a törvényi kötelezettségeknek eleget téve, a község társadalmi-gazdasági helyzetének erősítése, a lakosság megtartása, a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, vagyis a lakosság életkörülményeinek javítása, a fenntartható fejlődés érdekében a Tisza mentén új, az előírásoknak megfelelő gátat kíván építtetni. A gát megépítésére az Önkormányzat, több mint három évvel ezelőtt indította el az előkészítő munkálatok. A gátépítéshez előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült, melyre alapozva benyújtásra került az előkészítést megfinanszírozó pályázat. A pályázat támogatásban részesült, így elindulhattak a beruházást előkészítő, pontosító tevékenységek és a beruházás végleges engedélyes terveinek elkészítése.

A beruházási projekt során egy megközelítőleg 3000 m hosszú árvízvédelmi fővédvonal jön létre, amely Kisvarsány évszázadok óta lakott, ófalui részét védené a Tisza áradásaitól. A projekt közvetlen célcsoportja Kisvarsány-Ófalu részének állandó lakosai. Közvetetten azonban a projekt megvalósulása esetén részesül az eredményekből a község lakossága és a helyi önkormányzat. A társadalmi-gazdasági eredményeket tekintve a beruházás hatással lesz Vásár osnam ényi Kistérségre és az Észak-alföldi Régióra is.

A projekt megvalósulása pozitív hatással lesz a községben lakók életkörülményeire. Az árvízvédelem a lakosság jelentős részének megélhetést jelentő mezőgazdasági területek védelmét is jelenti. Emellett, a projekt által bevédett terület a község területi fejlődésnek szinte egyetlen lehetséges iránya. A védett területen várható ipari befektetők, vállalkozások megjelenése is, amelyek biztos jövőt jelenthetnek a kimagasló munkanélküliségi rátával rendelkező területnek. Emellett növekvő adóbevételeket jelenthetnek az Önkormányzat számára, ami természetesen szintén a lakosság jólétét szolgálja.

A projekt előkészítésének lépéseiről folyamatosan tájékozódhat honlapunkon.