Tűzifaosztás

Kisvarsány Község Önkormányzata sikeresen pályázott a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

A pályázat 50 m3 tűzifa kiosztását támogatja, melyből az állami támogatás mértéke 762 000 Ft, míg az önkormányzat 127 000 Ft-tal járul hozzá a költségekhez.

A Képviselő-tesület határozata értelmében a pályázaton nyert tűzifa-mennyiséget decemberben 50 rászoruló között osztja szét az önkormányzat.