Földhasználati adatközlési kötelezettség

Tisztelt Lakosság!

A Járási Földhivatal tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy minden földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig bejegyzett földhasználónak azonosító adatközlési lap benyújtásával eleget kell tennie azonosító adatközlési kötelezettségének.
 
A bejelentést 2013. február 01. napjától 2013. március 30. napjáig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó
a) magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, 
b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai azonosítóját
köteles a rendeletben meghatározott formanyomtatványon a földhasználatát nyilvántartó ingatlan-ügyi hatóság részére bejelenteni, annak érdekében, hogy az a) és b) pontban meghatározott adatok a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek.
 
A kitöltendő Földhasználati azonosító adatközlési adatlapot Kisvarsány Község Önkormányzati Hivatalában kérhetik vagy letölthetik a Nyomtatványok, tájékoztatók menüpont alatt a baloldalon. Itt az adatlapok mellett egy tájékoztató található. A PDF állományok letölthetők az oldalról(Jobb klikk az egérrel/Mentés másként).