2. nyomvonal - árvízvédelmi töltés

Községünk különösen árvízveszélyes területen fekszik. Kisvarsány ófalui része a maga 50 ingatlanával és a műemlék református templommal együtt az I. rendű védvonal menti hullámtérbe, egy nyári gát által védett területre esik, ami nem biztosít elegendő védelmet. A fentiek alapján döntött Kisvarsány képviselőtestülete az árvízvédelmi beruházás megvalósítása mellett.

A második fordulós pályázat elnyerésével a KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0005 azonosító számú Kisvarsány árvízvédelme 2. forduló elnevezésű projekt támogatási szerződésének aláírására 2012.09.21.-én kerül sor. Ennek első számú módosítása 2013.04.25.-én lépett hatályba. A módosítás legfőbb oka az V. nyomvonalról való áttérés a II. nyomvonalra.

A tervezett árvízvédelmi töltés
leágazik a meglévő elsőrendű árvízvédelmi töltésből, nyomvonala Kisvarsány-Ófalut északról és délről elkerülve halad, majd csatlakozik a meglévő elsőrendű árvízvédelmi töltéshez.

A tervezett nyomvonal keresztezi a Hosszú-tói csatornát, a meglévő földutat és a Hídéri-Paptavi csatornát.

A tervezett árvízvédelmi töltés
1963,5 m lesz, amit 2 db kettős elzárású csőzsilip, és egy 101 m hosszú földút keresztez.

Az Önkormányzat a minél hamarabbi építés érdekében már ebben az évben megegyezett a földek ottani tulajdonosaival az adott földterület megvásárlásával kapcsolatban. A földterületek megvétele minden esetben sikeresen zajlott. A projekt megvalósulásának tervezett időpontja 2014. december 30, és teljes értéke 896.403.775 Ft. Ez az összeg 100%-ban államilag támogatott.

A projekt közvetlen célcsoportja Kisvarsány Ófalu részének 103 állandó lakója. Közvetetten a projekt megvalósulása esetén részesül az eredményekből községünk lakossága, a társadalmi-gazdasági eredményeket tekintve a Vásárosnaményi Kistérség, kiterjesztve az Észak-Magyarországi régióra is. Emellett a projekt által bevédett terület községünk területi fejlődésének szinte egyetlen lehetséges iránya.

.