Népszavazás október 2-án

Tisztelt Kisvarsányi Választópolgárok, Tisztelt Lakosság!

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy 2016. október 2-án, a népszavazás napján, szenteljenek vasárnapjukból egy kis idõt a hazánkat is érintõ népvándorlás ügyének!

Képviselõ-testületünk egyhangúlag elfogadta azt a nyilatkozatot, amelyben elutasítjuk a kötelezõ betelepítésrõl hozott uniós referendumot. Erõsítsék meg saját szavazatukkal is döntésünket!

Kérem Önöket, menjenek el szavazni, fejezzék ki saját akaratukat, mondják el véleményüket!

Kérem, mérlegeljék, hogy bár annyian szeretnék elhitetni Önökkel, ez a szavazás a politikai pártokról szól, tényleg ez lenne-e az igazság!?

Ne hagyják, hogy a véleményük kinyilvánításától érdekbõl eltántorítsák Önöket!

Ne higgyék el, hogy a véleményük nem számít! Ha nem számítana, akkor miért akarnának oly elszántan távol tartani a szavazóurnáktól mindenkit azok, akiknek ez valamiért érdeke! Mekkora és milyen haszna lehet azoknak a távolmaradók tömegeibõl, akik erejüket, hangjukat és pénzt ölnek ebbe a szégyenletes lebeszélés-kampányba!?

Ma nem a pártokról, nem a vezetõkrõl kell véleményünket megfogalmaznunk.

Mindenki pontosan érzi, nem a máról, nem is 4-5 év politikai vezetõirõl szavazunk.

A Jövõnkrõl szavazunk: Magyarságunkról, Hazánkról, Kulturális Hagyományainkról, a Keresztény Vallás és Kultúra fennmaradásáról.

Ma ennyit kér tõlünk magyarságunk!

Kérem, hallassuk hangunkat itt Kisvarsányban is!

Menjünk el szavazni, mutassuk meg, hogy ez az ország tud együtt gondolkodni, tud együtt cselekedni, tud egyet akarni!

A népszavazás a demokrácia eszköze, mindenkinek egyetlen szavazata van, éljen bárhol, legyen bárki!

Ha él a lehetõségével 100%-ban képviselte Önmagát, saját véleményét, ha elmulasztja, a szava csupán 0%!

Ez az ország nem csupán a véleményét mondta ki évszázadokon át! Ha kellett cselekedett: vezetõi, bátor népe évszázadokon át harcoltak önállóságáért, hogy szabadon dönthessen sorsáról!

Akkor sem hallgatott, amikor nem beszélhetett. Ha tilos volt elmondani szavakkal, akkor fegyvert ragadva szólt!

Idegen hatalmak taposták, szabdalták, nem rajtuk állt, hogy van még Magyarország!

Október van! Ne feledjük szabadságharcaink hõseit: az 1848-as vértanúkat, a névvel és név nélkül hõsként meghalókat; 1956 mártírjait! Ne feledjük a Trianonban kegyetlenül megtorzított országunkat és nemzetünket!

Azok mondják meg ma nekünk, hogy lesz nekünk jó, akik el akarták nyelni ezt az országot?

Azok szavát kövessük, akik ha kellett, akkor sem segítettek? Hagyták, hogy a török elpusztítson mindent és mindenkit; és végignézték, miként ontják szovjet tankok és fegyverek ifjak, gyerekek vérét!

Azok mondják meg, mit tegyünk, azok segítenek és oltalmaznak majd meg minket, akik ma magukat sem képesek megvédeni, és csak arra kellene hazánk, hogy a védõvonal évszázados nehéz terhét varrják a nyakunkba?

Nem kérdeztek meg minket Trianonban, "Hallgass "volt a nevünk!

Ne szokják meg, hogy szótlanok vagyunk! Van szavunk és van véleményünk, tudom, van mindenkinek!

Arra kérem Önöket, mondják el október 2-án!

Tartozunk ezzel múltunknak, hõseinknek, nemzetünknek, és a jövõnek: a gyermekeknek, az unokáknak, a kései utódoknak!

A mulasztás nem pótolható mindenkor, ha pótolható is, csak sokkal nagyobb erõfeszítésekkel!

Ma még elég a véleményünket hallatni, azt megvédelmezni.

Köszönöm, hogy elolvasta soraimat! Remélem, tudunk együtt gondolkodni és cselekedni!

Legyünk ott - ha lehet - mindannyian október 2-án a szavazóurnáknál, és mondjunk nemet arra, amit erõszakkal akarnak nemzetünkre és országunkra kényszeríteni!

Köszönettel: Tiba Péter

polgármester

Az eredeti szórólap letölthető innen!