Építészeti, kulturális értékek

templom

A XVI.században reformált anyaegyház. Ezt megerősíti az 1696-os és 1744-es katolikus összeírás. A XVIII. század végén téglából épült temploma szerepel az írásokban, de helyi kutatások bizonyítják, hogy már a középkorban egyházas hely volt, mert e templom helyén egy ma még feltáratlan templom állt. 1826-38 között a régi templomot oldalhajóval bővítették és tornyot építettek hozzá. 1908-ban ezt a megbővített templomot javították, vakolták, újrafedték, festették és új toronygombot csináltattak. (A gomb feltétele, amelyre 1908 pünkösdjén került volna sor és amelyet bál követett volna, tragédiába fulladt:a vállalkozó, Halász Géza a gombbal együtt lezuhant és szörnyethalt; e történet ma Varsányi balladaként ismert.) A templom úrasztali készletei közül a legkorábbi egy aranyozott ezüst pohár, amelyet 1643-ban csináltattak. 1785-ből való egy másik aranyozott ezüst pohár, amelyet Csonka Sándor és Ns. Kozák Sára ajándékoztak az egyháznak. A templom berendezését 1834-ben Ns. Koncz Imre nyírbátori asztalosmester készítette Leksey Sulyok Ferenc megrendelésére. Az 1795-ből való harangját az 1848-as szabadságharc idején elvitték, de minthogy nem használták fel, 1856-ban Aradról hazahozták; Egri Ferenc kisejoci harangönto 1938-ban két harangot öntött belőle- ma is ezt a két harangot használják.Az 1938-ban öntött harangokat Fazekas Sándor és testvére Fazekas Gábor közösen adományozták a templomnak. A templomi harang Fazekas Gáborné (szül. Csatlós Irma) nevét viseli. Mint ahogy a templom, úgy a parókia is a reformációtól kezdve mindig ugyanazon a helyen állt. Mint a környező falvakból mindenhonnan, az 1900-as években Kisvarsányból is sokan vándoroltak ki Amerikába. 1910-ben Szilágyi János innen hozott ajándékba egy új kenyérosztó ezüst tányért . Az egyházzal együtt megalakult az iskola is.A vagyonleltárban a javadalmi földek összerírásánál a XVIII. század végétől már szerepel a tanító, a "mester" földje is.