Felújítják református templomunkat

Egy szebb és élhetőbb Kisvarsány érdekében, egy sikeresen elbírált ÚMVP-s (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) pályázatnak köszönhetően megújul községünk református temploma.

 
A Református Templom komplex korszerűsítése című pályázat megvalósítása 2010.11.05-én indult, és az ütemezés szerint kevesebb, mint fél év lefolyása alatt, 2011.04.15-én zárul. A projekt megvalósítására elsősorban azért van szükség, mert 1834-ben épült templomunk átfogó felújítására önerőből nem nyílik lehetőség, habár hitközségünk törekszik a karbantartási munkálatok folyamatos elvégzésére. Márpedig a templom, maga az épület, kiemelten fontos szerepet játszik a kisvarsányiak életében, mert nemcsak a helyi hitközség éli itt aktív hitéletét, de a templom egyben a közösségi élet színtere is. A fejlesztés megvalósulásával növekedne Kisvarsány turisztikai vonzereje, a felújított templom még hatékonyabban tudna érvényesülni a gyönyörű, érintetlen hullámtéren, ahol Natura 2000-es terület közelében fekszik. A sikeres megvalósítással fontos előrelépést tennénk a helyi értékmegőrzés kérdésében is. A pályázat kedvezményezettje, a Kisvarsányi Református Egyházközség (4811 Kisvarsány, Rákóczi u. 18.), amely eddig is tevékenyen vett részt a társadalmi célú események szervezésében, és településünk kulturális életének fő mozgatórugója, hosszú távon tudná ideális körülmények között biztosítani a különböző események közösségi színterét. 
 
 

(A felújításról további képeket találhatnak az oldal tetején a Galériában.)

A projekt komplexitását kíválóan mutatja, hogy nemcsak az épülethibákat javíják ki, de hangsúlyt fektetnek az azokat kíváltó okok kezelésére is. Figyelembe veszik ugyanakkor az akadálymentesítési és a gazdasági szempontokat is. Ennek megfelelően az üzemeltetési költségek csökkentését nemcsak nyílászárócserékkel és hatékony hőszigeteléssel, de fűtéskorszerűsítés alternatívák kiépítésével is elősegítik. A költséghatékonyabb fenttarthatóság hozzájárulna, hogy a felszabaduló forrásokat további rendezvényekre, fejlesztésekre fordíthassák. A helyi védettség alatt álló Református Templom és a rendezett, esztétikus templomkert a projekt eredményeként megújul, és ezzel nemcsak az egészséges élettér kialakításához járul hozzá, de egyben községünk gazdasági vonzerejének növekedéséhez is. Az esztétikus, felújított, művészi értékeket őrző templomot a kisvarsányi hívek és az ide látogató vendégek is szívesebben látogatják.
 
 
 
A pályázat sikeres megvalósulásához az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege 43.649.756. forint. A támogatás mértéke 100%.